مالزی ایران

malaysiairan.com

                                                       وب سایت اطلاع رسانی صحیح از کشور مالزی

 

 

 

دفتر مالزی:

 

 

 Splendid Millennium Sdn. Bhd.(512163-M)i

No.214, 2nd Floor, Wisma MPL, Jalan Raja Chulan

50200 , Kuala Lumpur, Malaysia

 

تلفن  :       4765 2716 -603+       

فکس :       4766 2716 -603+

 
 

همراه :       7271 629 -6012+

   

ایمیل :         admin@malaysiairan.com

ایمیل :         info@malaysiairan.com

ایمیل :         khalilpour@malaysiairan.com

 

 

 

Copyright © 2009-2017 Malaysia Iran . All rights reserved